Schoolplanontwikkeling

Beleidsvoornemens van de school worden weggezet in een schoolplan. Wij maken het schoolplan voor een periode van 4 schooljaren. In het schoolplan geven wij u een beeld van de huidige stand van zaken en kenmerken van de school en worden doelstellingen geformuleerd voor de komende schoolplanperiode. Het schoolplan wordt opgesplitst in verschillende schooljaarplannen.

Download hier het schoolplan:Schoolplan 2019-2023 OBS De Flint