TSO & BSO

Tussenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Rolde verzorgt de tussenschoolse opvang op school. In het schooljaar 2019-2020 is Jannie Meijering de contactpersoon voor de Flint. Zij lunchen tussen de middag samen met de kinderen die ‘overblijven’.

Daarna kunnen de kinderen hun energie kwijt door lekker buiten of binnen te spelen om zich weer op te laden voor de middag. Tussenschoolse opvang is een welkome onderbreking van de schooldag.

Naschoolse opvang

Na schooltijd en in de schoolvakanties kunnen de kinderen uit Ekehaar opgevangen worden op de locatie Rolde. Vervoer tussen school en de buitenschoolse opvang wordt geregeld door de SKR.

Ouders die belangstelling hebben kunnen individueel een afspraak maken met SKR.

Voor meer informatie en/of inschrijven tso/nso zie www.kinderopvangrolde.nl.